ตำราชีวเคมี /

บรรณาธิการ, พจน์ ศรีบุญลือ...[และคนอื่น ๆ].

Other Authors: พจน์ ศรีบุญลือ,, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาชีวเคมี.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555
Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6.
Subjects: Biochemistry.
ชีวเคมี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: QU4 ต367 2555
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Available