เมื่อบริษัทต้องคัดคน :

วิเคราะห์และประเมินคนด้วยแบบทดสอบบุคลิกภาพ = The big book of personality tests /

ผู้เขียน Salvatore V. Didato, ผู้แปล สิริมา ลิดดิโลว์

Main Author: ดีดาโต, ซัลวาทอ วี
Other Authors: สิริมา ลิดดิโลว์, Didato, Salvatore V.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2555
Subjects: การทดสอบบุคลิกภาพ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BF698.5 ด619ม 2555
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 6
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available