อายุรศาสตร์ราชวิถี :

Evidence-based practice in clinical care medicine /

บรรณาธิการ, ประเสริฐ ธนกิจจารุ.

Other Authors: ประเสริฐ ธนกิจจารุ,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2554
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Critical Care
Evidence-Based Medicine
Evidence-Based Practice
Internal Medicine
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WB115 อ641 2554
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available