ธาลัสซีเมีย :

การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ /

เทพ นันทพูลทรัพย์.

Main Author: เทพ นันทพูลทรัพย์.
Other Authors: สถาบันพระบรมราชชนก. โครงการสวัสดิการพยาบาล.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท ธนาเพรส จำกัด, 2554
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Hematologic -- Tests -- methods
Thalassemia -- diagnosis -- laboratory -- manuals
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!