ตำราวิทยาแบคทีเรียการแพทย์ =

Textbook of medical bacteriology /

ภัทรชัย กีรติสิน.

Main Author: ภัทรชัย กีรติสิน.
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาจุลชีววิทยา.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.(ปรับปรุงแก้ไข)
Subjects: Bacteria.
Bacteriology.
Tags: Add
Med3 (1)
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: QW50 ภ365ต 2552
Copy 1
Available