ปัญหาประสาทจิตเวชในผู้ป่วยสมองเสื่อม=

Neuropsychiatric problems in patients with dementia/

ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร

No Cover Image
Main Author: ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2557
Subjects: Dementia
Mental -- Disorders
สมองเสื่อม
Online Access: View Holding/รายละเอียดวารสาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

View Holding/รายละเอียดวารสาร