โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา =

The Royal Initiative Projects for the Benefit and Happiness of His Populace /

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

Other Authors: เฉลิมชัย ไชยชมภู,, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, 2555
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559
ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559 -- พระราชกรณียกิจ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ -- รวมเรื่อง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!