รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 /

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2554
Subjects: มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ -- การบริหาร
ประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย -- การประเมิน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: LB2822.75 ร451 2554
Copy 1
Available