ศัลยศาสตร์วิวัฒน์.

26. Update in colon and rectum surgery /

บรรณาธิการ, จักรพันธ์ เอื้อนรเศรษฐ์, วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา, อรุณ โรจนสกุล

Other Authors: จักรพันธ์ เอื้อนรเศรษฐ์,, วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา,, อรุณ โรจนสกุล,, ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Surgery
Surgery -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Dentistry, Stack

Call Number: WO5 ศ338 2547
Copy 2
Available
Copy 1
Available