การถ่ายภาพทางการแพทย์ =

Medical photograpy /

เยาวดี ทวีวงศ์ ณ อยุธยา

Main Author: เยาวดี ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงเรียนเวชนิทัศน์.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Photography
Medical -- Illustration
Photomicrography
Diagnostic -- Techniques -- and -- Procedures
Diagnostic -- Imaging
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WZ348 ย538ก 2543
Copy 1
Available