รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์กรอบแนวทางการกระจายงบประมาณด้านจัดการทรัพยากรน้ำ =

Conceptual Process for Budget Allocation on Water Resources Management Projects /

โดย อุรุยา วีสกุล...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: อุรุยา วีสกุล,, ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี,, สุเพชร จิรขจรกุล,, อรรถชัย จินตะเวช,
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555
Subjects: การพัฒนาแหล่งน้ำ –– ค่าใช้จ่าย
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: GB790 ร451 2555
Copy 1
Checked out Due: 2020-6-30 Recall This