ค่าจ้างรายอาชีพ ปี 2553 : ศึกษาจากฐานข้อมูลการให้บริการจัดหางานในประเทศของกรมการจัดหางาน /

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

No Cover Image
Other Authors: กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน. กองวิจัยตลาดแรงงาน
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรม, 2555
Series: รายงานผลการวิจัย : กกจ 43/2555 กวต 7 กรมการจัดหางาน
Subjects: ตลาดแรงงาน –– ไทย
แรงงาน –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HD5072.55 ค299 2555
Copy 1
Available