ผ่าขุมทรัพย์พม่า :

เปิดประตูการค้าตะวันตก /

บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ และคณะ

Other Authors: บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2555
Subjects: กลุ่มประเทศอาเซียน
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- พม่า
พม่า -- การค้ากับต่างประเทศ -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF3800.55.Z7.B93 ผ232 2555
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available