ชีวิต ผลงาน และเส้นทางสู่ความสำเร็จของผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิด /

ผู้เรียบเรียงโดย ดวงมน จิตร์จำนงค์...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: ดวงมน จิตร์จำนงค์,, ภิเศก ลุมพิกานนท์,, ยุพา สุมิตสวรรค์,, ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล,, อมร แสงมณี,, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555
Series: หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ระดับอุดมศึกษา
Subjects: มหิตลาธิเบศร -- อดุลยเดชวิกรม -- พระบรมราชชนก, -- สมเด็จพระ, -- 2434 -- -2472
Nobel -- Prize
Biophysics
Physicians -- history
Natural -- Science -- Disciplines
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Stack

Call Number: WZ313 ช584 2555
Copy 6
Available
Copy 7
Available

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WZ313 ช584 2555
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 5
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS578.32.M3 ช583 2555
Copy 1
Available