การศึกษาความรู้พื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และโปรแกรม ArcGIS และวิเคราะห์ข้อมูลโครงข่ายหาพท้นที่การให้บริการ =

An Overview of Geographic Information System and ArcGIS Software: An Application of Network Analyst for Calculating Service Area/

กนกวรรณ รุ่งอินทร์, ทรงสิทธิ์ ยาดี, เสกสรร ใจแล

No Cover Image
Main Author: กนกวรรณ รุ่งอินทร์
Other Authors: ทรงสิทธิ์ ยาดี, เสกสรร ใจแล
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Subjects: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

SciTech, Project

Call Number: ปร. ก125ก 2554
Copy 1
Available

SciTech, Audio Visual

Call Number: CD-EN1893
Copy 2
Available