สร้างงาน 3D และแอนิเมชันด้วย 3ds max 2012 ฉบับสมบูรณ์ /

จุฑามาศ จิวสังข์ ; พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, บรรณาธิการ

Main Author: จุฑามาศ จิวะสังข์
Other Authors: พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2555
Subjects: ทรีดีเอสแม็กซ์
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์กราฟฟิค
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TR897.7 จ628ส 2555
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3795
Copy 3
Available
Copy 2
Available