คู่มือการออกกำลังกาย :

แบบช่วยทำการเคลื่อนไหวข้อต่อในผู้ป่วยอัมพาต (ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล) /

จิตติมา เจริญลิ้มประเสริฐ

Main Author: จิตติมา เจริญลิ้มประเสริฐ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Hemiplegia -- rehabilitation
Paralysis -- rehabilitation
Paresis -- rehabilitation
Physical -- Therapy -- methods
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WB460 จ425ค 2555
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available

Health Sci, Audio Visual

Call Number: CD-Med จ425ค 2555
Volume v.3 Copy 1
Available
Volume v.1 Copy 2
Non-circulation

Nurse, Stack

Call Number: WB460 จ425ค 2555
Copy 11
Available
Copy 10
Available

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: CD-Med จ425ค 2555
Volume v.4 Copy 5
Available
Volume v.6 Copy 6
Available
Copy 2
Non-circulation
Volume v.2 Copy 3
Non-circulation