การบัญชีภาษีอากร =

Tax accounting /

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, วาสนา ดวงดารา

Main Author: นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส, 2554
Subjects: ภาษี การบัญชี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5681.T3 น619ก 2554
Copy 3
Available
Copy 1
Checked out Due: 2021-8-16 Recall This
Copy 2
Available