จากการอ่าน--สู่การเขียน =

Writing through reading /

อุสุมา ชื่นชมภู

Main Author: อุสุมา ชื่นชมภู
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การอ่าน
ภาษาอังกฤษ –– ประโยค
ภาษาอังกฤษ –– ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ –– การเขียน
ภาษาอังกฤษ –– การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ –– ตำราสำหรับชนต่างชาติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PE1130.T5 อ866จ 2555
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available