รายงานกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการการถ่ายทอดกระบวนการผลิตเครื่องสำอางจากมะขามป้อมเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน /

โดย อมรรัตน์ วงษ์กลม

No Cover Image
Main Author: อมรรัตน์ วงษ์กลม
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555
Subjects: เครื่องสำอางสมุนไพร –– วิจัย
มะขามป้อม –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: TP983 อ286ร 2555
Copy 1
Available