ซื่อสัตย์ สุจริตตาม รอยพ่อ /

สิรินทร ชุมวรฐายี, บรรณาธิการ

Other Authors: สิรินทร ชุมวรฐายี,, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2555
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระราชกรณียกิจ
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระบรมราโชวาท
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระราชดำรัส
ความซื่อสัตย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS586 ซ353 2555
Copy 1
Available