เครื่องประกอบพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี /

กรมศิลปากร

Other Authors: กรมศิลปากร
Format: THESIS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้งติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2555
Subjects: เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, –– สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า, –– 2468 -2554
เครื่องประกอบพระอิสริยยศ
ราชรถ
ราชยาน
ราชูปโภค
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3845
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: DS578.32.P477 ค753 2555
Copy 1
Available