มุกมังกร =

The dragon's pearl /

สิรินทร์ พัชโนทัย : เขียน ; นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี : แปล

Main Author: สิรินทร์ พัธโนทัย
Other Authors: นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: สิรินทร์ พัธโนทัย
จีน –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– ไทย
ไทย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– จีน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: DS578.32.ส731 ส731ม 2553
Copy 2
Available
Copy 1
Available