การจัดการเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม =

Strategic management technology and innovation /

ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา

Main Author: ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Subjects: การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การจัดการธุรกิจ
การจัดการองค์การ
ประสิทธิผลองค์การ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD30.28 พ992ก 2555
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 3
Checked out Due: 2020-11-4 Recall This