การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ =

Health impact assessment : HIA /

อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก.

Main Author: อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Health Impact Assessment –– methods.
อนามัยสิ่งแวดล้อม.
การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ.
สุขภาพ –– ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม.
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: W84.41 อ176ก 2555
Copy 2
Available
Copy 3
Available

Dentistry, Stack

Call Number: WA30 อ176ก 2555
Copy 4
Available

Pharmacy, Stack

Call Number: WA30 อ176ก 2555
Copy 5
Available

Nurse, Stack

Call Number: W84.41 อ176ก 2555
Copy 6
Available
Copy 7
Available

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: W84.41 อ176ก 2555
Copy 1
In transit