120 ปี มหิดลอดุลเดช =

120 Years of Prince Mabidol /

บรรณาธิการ : สรรใจ แสงวิเชียร ... [และคนอื่นๆ] ; ผู้แปล : ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์, พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ, William Merle Martin

Other Authors: สรรใจ แสงวิเชียร, ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์, ม. ร.ว., พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ, มาร์ติน, วิลเลียม เมอร์ล, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
Subjects: มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, –– สมเด็จพระ, –– 2434-2472.
การแพทย์ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS570.6.M3 ห159 2555
Copy 1
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS570.6.M3 ห159 2555
Copy 2
Available

Satit School, Reference

Call Number: 923.2593 ม193ห 2555
Copy 3
Library use only