มะม่วง :

การผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว /

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2556
Subjects: มะม่วง
มะม่วง –– การผลิต
Tags: Add
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: SB379.M2 ม271 2556
Copy 2
Available
Copy 1
Available