2553 อ่านข่าว อ่านสังคมไทย /

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

Main Author: นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2555
Subjects: ปัญหาสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ไทย -- ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.55 น274ส 2555
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available