ความปวดและการระงับปวด =

Pain & pain management 2 /

ศศิกานต์ นิมมานรัชต์, ชัชชัย ปรีชาไว, บรรณาธิการ

No Cover Image
Other Authors: ศศิกานต์ นิมมานรัชต์,, ชัชชัย ปรีชาไว,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2549
Subjects: Pain
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!