ประวัติต้นรัชกาลที่ 6 /

ราม วชิราวุธ

Main Author: ราม วชิราวุธ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มติชน, 2555
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2423-2468.
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงรัตนโกสินทร์, 2453-2468.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS583 ร444ป 2555
Copy 1
Available