วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐานและคลินิก =

Basic and clinical immunology /

หน่วยวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ, อรวดี หาญวิวัฒน์วงศ์.

Corporate Author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์.
Other Authors: อรวดี หาญวิวัฒน์วงศ์,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา หน่วยวิทยาภูมิคุ้มกัน.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หน่วยวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: Allergy -- and -- Immunology
Hypersensitivity
Immunologic -- Diseases
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Allied Health Sci, Stack

Call Number: QW504 จ683ว 2555
Copy 5
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 6
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available

Pharmacy, Stack

Call Number: QW504 จ683ว 2555
Copy 7
Available