ข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ :

สินค้าเกษตร /

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์,บรรณาธิการ

Other Authors: รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548
Series: โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก) ; เอกสารข้อมูลหมายเลข 8.
Subjects: สินค้าเกษตร –– การค้า –– ปัญหาและข้อพิพาท
การค้าระหว่างประเทศ –– ปัญหาและข้อพิพาท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF1379 ข55 2548
Copy 1
Available
Copy 2
Available