6 กรอบความคิดเพื่อการตัดสินใจ =

The Six Value Medals /

Edward De Bono.

Main Author: เดอ โบโน, เอ็ดเวิร์ด
Other Authors: นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2554
Subjects: ความคิดและการคิด
ค่านิยม
วัฒนธรรมองค์การ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 200 หน้า
ISBN: 9786165151542