6 กรอบความคิดเพื่อการตัดสินใจ =

The Six Value Medals /

Edward De Bono.

Main Author: เดอ โบโน, เอ็ดเวิร์ด
Other Authors: นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2554
Subjects: ความคิดและการคิด
ค่านิยม
วัฒนธรรมองค์การ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BF441 ด914ห 2554
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available