นิยายแห่งนิยาม :

เรื่องเล่าสมัยใหม่ในปริทัศน์การเมืองวัฒนธรรม /

นัทธนัย ประสานนาม

Main Author: นัทธนัย ประสานนาม
Other Authors: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะมนุษยศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556
Series: เอกสารวิชาการทางวรรณคดี ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556.
Subjects: วรรณกรรม ประวัติและวิจารณ์
ภาพยนตร์ ประวัติและวิจารณ์
วรรณคดีไทยกับวัฒนธรรม
วรรณกรรมกับสังคม
วัฒนธรรมศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL4200 น399น 2556
Copy 1
Checked out Due: 2021-8-16 Recall This