ตามรอยพระยุคลบาท เสด็จฯ ภาคอีสาน พุทธศักราช 2498 /

ภราดร ศรปัญญา ;ผู้รวบรวมและเรียบเรียง

Main Author: ภราดร ศรปัญญา ;ผู้รวบรวมและเรียบเรียง
Other Authors: ศาลจังหวัดศรีสะเกษแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Stack

Call Number: 923.1593 ภ194ต 2549
Copy 1
Available