หลักการทำวิจัย :

สู่ความสำเร็จในการปฏิบัติ /

พิเชฐ สัมปทานุกุล, บรรณาธิการ.

Other Authors: พิเชฐ สัมปทานุกุล,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ศูนย์วิทยาการวิจัยแพทยศาสตร์.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : bศูนย์วิทยาการวิจัยแพทยศาสตร์ คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ, 2555
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: แพทยศาสตร์
วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

SciTech, Thai Stack

Call Number: R850 ห321 2555
Copy 1
Available

Social, Stack

Call Number: R850 ห321 2555
Copy 6
Available
Copy 5
Available
Copy 4
Available

Dentistry, Stack

Call Number: W20.5 ห321 2555
Copy 2
Available

Pharmacy, Stack

Call Number: W20.5 ห321 2555
Copy 3
Available