การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา /

นภวรรณ คณานุรักษ์

Main Author: นภวรรณ คณานุรักษ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซีวีแอลการพิมพ์, 2555
Subjects: การจัดการผลิตภัณฑ์
สินค้า –– ราคา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 277 หน้า
Bibliography: บรรณานุกรมท้ายเล่ม
ISBN: 9786163050502