การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา /

นภวรรณ คณานุรักษ์

Main Author: นภวรรณ คณานุรักษ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซีวีแอลการพิมพ์, 2555
Subjects: การจัดการผลิตภัณฑ์
สินค้า –– ราคา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5415.15 น195ก 2555
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available