การพัฒนารูปแบบการบริหารองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา =

The development of and andinistrative model for future technicians organization of Thailand in schools under office of vocational education commission /

วรากร หิรัญมณีมาศ

No Cover Image
Main Author: วรากร หิรัญมณีมาศ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2556
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ด. (การบริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556.
Subjects: ช่างอุตสาหกรรม
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TA158 ว296ก 2556
Copy 1
Available

Education, Thesis

Call Number: TA158 ว296ก 2556
Copy 1
Available