ความเครียดของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 กรณีศึกษาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก =

4-6th Year medical students' stress : case study at medical center, Buddhachinaraj Hospital, Phitsanulok /

รุ่งรัตน์ ระย้าแก้ว

No Cover Image
Main Author: รุ่งรัตน์ ระย้าแก้ว
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2555
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (แพทยศาสตรศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.
Subjects: นักศึกษาแพทย์ -- ผลกระทบจากความเครียด
ความเครียด -- (จิตวิทยา)
ความเครียด -- (สรีรวิทยา)
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: QP82.2.S8 ร633ค 2555
Copy 1
Available