ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษากับการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2/

สุลาวัล มูลแต๋น

No Cover Image
Main Author: สุลาวัล มูลแต๋น
Format: THESIS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร/ 2556
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS) (กศ.ม. (การบริหารการศึกษา))-คณะศึกษาศาสตร์-มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556.
Subjects: การบริหารการศึกษา -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Thesis

Call Number: 371.2 ส868ค 2556
Copy 1
Available