บุคลิกภาพแปรปรวน :

การประเมินและการรักษา = Personality disorders : assessment and treatment /

ณหทัย วงศ์ปการันย์, ทินกร วงศ์ปการันย์.

Main Author: ณหทัย วงศ์ปการันย์.
Other Authors: ทินกร วงศ์ปการันย์,, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์, 2555
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Personality Disorders.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: RC554 ณ259บ 2555
Copy 3
Available

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WM190 ณ259บ 2555
Copy 6
Available
Copy 7
Available
Copy 11
Available
Copy 5
Available
Copy 13
Available
Copy 9
Available
Copy 12
Available
Copy 4
Available
Copy 8
Available
Copy 10
Available

Nurse, Stack

Call Number: WM190 ณ259บ 2555
Copy 14
Available
Copy 15
Available