ระบบหัวใจและการทำงาน =

Functional cardiology /

สมนึก นิลบุหงา, ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ.

Main Author: สมนึก นิลบุหงา.
Other Authors: ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Cardiology.
Cardiovascular System.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WG100 ส253ร 2555
Copy 12
Available
Copy 11
Available
Copy 1
Available
Copy 8
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 10
Checked out Due: 2019-12-13 Recall This
Copy 13
Checked out Due: 2019-12-14 Recall This

Allied Health Sci, Stack

Call Number: WG113 ส253ร 2555
Copy 6
Available
Copy 5
Checked out Due: 2019-12-12 Recall This
Copy 4
Checked out Due: 2019-12-2 Recall This