ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรม การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยด้านโภชนาการของผู้ดูแลเด็กและน้ำหนักตัวเด็ก ปฐมวัยที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ชนเผ่าม้ง =

Effects of applied health belief model on care giver's untrition providing behavior and body weight among underweight early children in hmong /

ชุติมา แซ่ย่าง

No Cover Image
Main Author: ชุติมา แซ่ย่าง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2556
Subjects: เด็ก –– การเลี้ยงดู
เด็ก –– โภชนาการ
ทุพโภชนาการในเด็ก
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 03810nam a2200433 a 4500
001 340550
003 Th-PLK-NU
008 130610s2556 th 000 0 tha d
050 4 |a RJ216  |b ช617ผ 2556 
100 0 |a ชุติมา แซ่ย่าง 
245 1 0 |a ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรม การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยด้านโภชนาการของผู้ดูแลเด็กและน้ำหนักตัวเด็ก ปฐมวัยที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ชนเผ่าม้ง =  |b Effects of applied health belief model on care giver's untrition providing behavior and body weight among underweight early children in hmong /  |c ชุติมา แซ่ย่าง 
246 3 1 |a Effects of applied health belief model on care giver's untrition providing behavior and body weight among underweight early children in hmong. 
260 |c 2556. 
300 |a 103 แผ่น  
502 |a วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556. 
650 4 |a เด็ก  |x การเลี้ยงดู 
650 4 |a เด็ก  |x โภชนาการ 
650 4 |a ทุพโภชนาการในเด็ก 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2557/218/title.pdf  |y หน้าปกใน  |z หน้าปกใน 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2557/218/abstract.pdf  |y บทคัดย่อ  |z บทคัดย่อ 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2557/218/content.pdf  |y สารบาญ  |z สารบาญ 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2557/218/chapter1.pdf  |y บทที่1  |z บทที่1 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2557/218/chapter2.pdf  |y บทที่2  |z บทที่2 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2557/218/chapter3.pdf  |y บทที่3  |z บทที่3 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2557/218/chapter4.pdf  |y บทที่4  |z บทที่4 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2557/218/chapter5.pdf  |y บทที่5  |z บทที่5 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2557/218/references.pdf  |y บรรณานุกรม  |z บรรณานุกรม 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2557/218/appendix.pdf  |y ภาคผนวก  |z ภาคผนวก 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2557/218/biography.pdf  |y ประวัติผู้แต่ง  |z ประวัติผู้แต่ง 
902 |a 170920 
945 |l nuthe  |a RJ216  |b ช617ผ 2556 
945 |l nrthe  |a W4  |b ช617ผ 2556 
945 |l nrthe  |a W4  |b ช617ผ 2556 
945 |l nrthe  |a W4  |b ช617ผ 2556 
949 |a ลำแพน 
949 |a พรทิพย์_b 
949 |a nuexport18 
991 |a THESIS  |b 1  |c 2017-09-28 09:53:31  |d 2017-09-28 09:53:31  |e nul  |f n  |g 2014-07-07  |h n  |i a  |j m  |k    |l    |m    |n a  |o    |p b  |q    |r    |s    |t    |v ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรม การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยด้านโภชนาการของผู้ดูแลเด็กและน้ำหนักตัวเด็ก ปฐมวัยที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ชนเผ่าม้ง = Effects o  |y nulthe 
998 |b 0  |c 140707  |d m  |e h  |f k