การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน เพื่อการท่องเที่ยวไทยแนวใหม่ =

Decision of the Chinese tourists on modern Thai tourism /

Binquan Fang.

No Cover Image
Main Author: บินควาน ฟาง
Other Authors: Binquan Fang.
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2556
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556.
Subjects: นักท่องเที่ยว -- ชาวจีน
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: G322 บ321ก 2556
Copy 1
Available