กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหากลิ่นจากฟาร์มไก่ไข่ของชุมชนแม่แฝก จังหวัดเชียงใหม่ =

Public participatory process for chicken egg farms oder management of maefak community, chiang mai /

นรินทร์ทิพย์ ฟองมูล

No Cover Image
Main Author: นรินทร์ทิพย์ ฟองมูล
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2556
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการทรัยพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556.
Subjects: ฟาร์มไก่ -- การควบคุมกลิ่น
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

SciTech, Project

Call Number: SF481.75.T5 น243ก 2556
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: SF481.75.T5 น243ก 2556
Copy 1
Available