การตัดสินข้อพิพาท /

ฝงเมิ่งหลง, เขียน ; อดุลย์ รัตนมั่นเกษม, แปล/เรียบเรียง

Main Author: ฝงเมิ่งหลง
Other Authors: อดุลย์ รัตนมั่นเกษม,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2554
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Series: ชุด ขุมปัญญาจีน
Subjects: การบริหาร
การตัดสินใจ
การตัดสิน
การสืบสวน
ความขัดแย้ง (จิตวิทยา)
พฤติกรรมมนุษย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HV8073 ฝ112ก 2554
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available