พระบารมีปกเกล้าฯ ชาวปัตตานี /

[บรรณาธิการ ศรีนิตย์ บุญทอง]

Other Authors: ศรีนิตย์ บุญทอง,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมชาวปัตตานี, 2555
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559 -- พระราชกรณียกิจ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปัตตานี -- ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS586 พ343 2555
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available