พระบารมีปกเกล้าฯ ชาวปัตตานี /

[บรรณาธิการ ศรีนิตย์ บุญทอง]

Other Authors: ศรีนิตย์ บุญทอง,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมชาวปัตตานี, 2555
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปัตตานี –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!